Влез в акаунта си

„Аркси“ ООД е създадена през 1995г. Вече над 24 години фирмата ни се занимава с извършването на услуги в сферата свързана с геодезия, кадастър и проектиране. След основаването си „Аркси“ ООД участва активно в земеразделянето и възстановяването на земите. Фирмата ни изработва планове за земеразделяне на 8 села в общините Ценово, Исперих и Луковит. По-късно „Аркси“ ООД участва в изготвянето на кадастрални, регулационни и нивелетни планове на няколко населени места. След 1999г. извършва геодезическо заснемане и тримерно моделиране на различни обекти (язовири, кариери, речни корита). От 2003г. до 2008г. „Аркси“ ООД изработва кадастралната карта и регистри на гр.Силистра, гр.Алфатар и с.Айдемир. Фирмата ни извършва геодезическо заснемане и проектиране на 9 площадки за третиране на битови отпадъци. „Аркси“ ООД участва в изготвянето на проекти за рехабилитацията на 210 км пътища в цялата страна. През 2011г. фирмата взема основно участие в геодезическото заснемане на 60 километров участък от българо-турската граница, във връзка с проекта за построяването на противошапна ограда. В началото на 2012г. „Аркси“ ООД участва в изготвянето на инвестиционен проект, включващ геодезическо заснемане и проектиране, за укрепването и реконструкцията на 64км временни полски пътища за обслужване на ветрогенератори от ВяЕЦ с мощност 120MW. През пролетта на 2012г. фирмата участва в създаването на специализирана карта на резиденцията „Евксиноград“ до Варна. През лятото на 2012г. „Аркси“ ООД извършва геодезическо заснемане и изготвяне на нивелетен проект на цялата улична мрежа на гр.Ивайловград. След спечелването на търг, обявен от АГКК през ноември 2012г., „Аркси“ ООД извършва всички дейности по създаването на специализирани карти и регистри на морските плажове в землищата на с.Дуранкулак и с.Крапец, общ.Шабла, обл.Добрич. Създаване на кадастрална карта и регистри на общ.Илинден, гр.София. Изготване на проекти на общиснки пътища 4 клас и горски пътища.Всички теми

Локация

Ревюта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отношение към клиента
Отношение към животните
Локация
Качество