Влез в акаунта си

Блог

Полезно за теб
Възобновяеми източници на енергия

Възобновяеми източници на енергия

Възобновяеми източници на енергия – източници който не може да бъде изчерпан и е в състояние да доставя непрекъснато чиста енергия. Възобновяемата енергия процъфтява, тъй като иновациите намаляват разходите и започват да изпълняват обещанието за бъдеще на чистата енергия. Американските слънчеви и вятърни генерации чупят рекорди и са интегрирани в националната електрическа мрежа, без да се компрометира надеждността. Това означава, че възобновяемите енергийни източници все повече изместват „мръсните“ изкопаеми горива в енергийния сектор, предлагайки ползата от по-ниските емисии на въглерод и други видове замърсяване. Но не всички източници на енергия, пуснати на пазара като „възобновяеми“, са от полза за околната среда. Днес ние от „Proektanti.bg“ ще насочим по-задълбочен поглед към темата.

Кои са най-популярните възобновяеми източници на енергия?

Слънчева енергия

Потенциалът за слънцето да захранва нашите енергийни нужди е огромен. Трябва да се има предвид фактът, че само за един час от Слънцето до Земята достига достатъчно енергия за задоволяване на нуждите на планетата за една цяла година. Предизвикателството обаче винаги е оставало в това как да се използва този огромен потенциал.

В момента използваме слънчева енергия за отопление на сгради, топла вода и захранване на нашите устройства. Електричеството се събира с помощта на слънчеви или фотоволтаични (PV) клетки, направени от силиций или други материали. Тези клетки превръщат слънчевата светлина в електричество и могат да захранват всичко – от най-малката градинска светлина до цели квартали. Панелите на покрива могат да осигурят захранване на дома, докато проектите на общността и слънчевите ферми могат да създадат много по-големи доставки. Слънчеви ферми могат да бъдат създадени и във водни басейни, наречени „флоатоволтаици“, които предоставят друга възможност за локализиране на слънчеви панели. Освен че са възобновяеми, енергийните системи със слънчева енергия също са чисти енергийни източници. Те не произвеждат замърсители на въздуха или парникови газове. Ако панелите са отговорно разположени и произведени, те също могат да се считат за зелена енергия, тъй като нямат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Вятърна енергия – Възобновяеми източници на енергия

Вятърната енергия работи подобно на старомодните вятърни мелници, като използва силата на вятъра, за да завърти острието. Когато движението на тези остриета някога би накарало мелниците да се смилат заедно, за да се получи брашно, днешните турбини захранват генератор, който произвежда електричество. Когато вятърните турбини са разположени на сушата, те трябва да бъдат поставени в райони със силен вятър, като върхове на хълмове или открити полета и равнини. Вятърната енергия на морето се развива от десетилетия, като вятърните паркове осигуряват добро решение за производство на енергия. Същевременно се избягват много от оплакванията около тях, че са грозни или шумни на сушата. Разбира се, офшорното използване има свои собствени недостатъци поради агресивната среда, в която турбините трябва да работят.

Водноелектрическа енергия

Хидроенергията работи по подобен начин на вятърната енергия. Тя се използва за въртене на лопатките на турбините на генератора с цел създаване на електричество. Хидроенергията използва бързо движеща се вода в реки или от водопади за въртене на лопатките на турбината. В момента това е най-големият възобновяем източник на енергия в Съединените щати. Язовирите за водноелектрическа енергия са възобновяем източник на енергия, но това не са непременно зелени енергийни източници. Много от по-големите „мега-язовири“ отклоняват естествените водоизточници. Това създава отрицателно въздействие върху популациите от животни и хора поради ограничения достъп до водоизточника. Въпреки това, ако се управляват внимателно, по-малките водноелектрически централи (под 40 мегавата) нямат толкова катастрофални последици за местната среда, колкото отклоняват само част от водния поток.

Геотермална енергия – Възобновяеми източници на енергия

Геотермалната енергия използва топлината, уловена в ядрото на Земята, която се създава от бавното разпадане на радиоактивни частици в скали в центъра на планетата. Чрез пробиване на кладенци ние можем да изведем силно нагрята вода на повърхността. Тя може да се използва като хидротермален ресурс за завъртане на турбини и създаване на електричество. Този възобновяем ресурс може да стане по-зелен, като изпомпва парата и горещата вода обратно в земята. По този начин вредните емисиите намаляват. Наличието на геотермална енергия е тясно свързано с географското местоположение.

Приливна енергия

Приливната енергия предлага възможност за възобновяемо захранване, тъй като приливът се управлява от постоянното гравитационно привличане на Луната. Силата, която може да бъде генерирана от прилива, може да не е постоянна, но е надеждна. Необходимо е обаче да се внимава за въздействието на приливната енергия върху околната среда. Причината е, че приливните баражи и други подобни на язовири структури могат да навредят на дивата природа.

Енергия от биомаса – Възобновяеми източници на енергия

Енергията от биомаса използва органични материали от растения и животни, включително култури, дървета и отпадъчна дървесина. Тази биомаса се изгаря за създаване на топлина, която захранва парна турбина и генерира електричество. Въпреки че биомасата може да бъде възобновяема, ако се произвежда по устойчив начин, има много случаи, когато това не е нито зелена, нито чиста енергия. Проучванията показват, че биомасата от горите може да произвежда по-високи въглеродни емисии от изкопаемите горива, като същевременно оказва неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие. Въпреки това, някои форми на биомаса предлагат нисковъглеродна опция при правилните обстоятелства. Дървените стърготини могат да се използват за енергия от биомаса, където обикновено се разлагат и отделят по-високи нива на въглерод в атмосферата.

Кои не са възобновяеми източници на енергия?

Изкопаемите горива не са възобновяем източник на енергия, защото не са безкрайни. Освен това те отделят въглероден диоксид в нашата атмосфера, което допринася за изменението на климата и глобалното затопляне. Изгарянето на дърва вместо въглища е малко по-добре, но е сложно. От една страна, дървесината е възобновяем ресурс, но при условие, че идва от устойчиво управлявани гори. Дървените пелети и компресираните брикети се произвеждат от странични продукти на дървопреработвателната промишленост. Горивата от компресирана биомаса произвеждат повече енергия от дървените трупи. От друга страна, изгарянето на дърва (независимо дали става въпрос за суров дървен материал или преработени отпадъци) освобождава частици в нашата атмосфера.

Бъдещето на възобновяемата енергия

С нарастването на световното население нараства и търсенето на енергия, за да захранваме домовете, бизнеса и общностите си. Иновациите и разширяването на възобновяемите източници на енергия са от ключово значение за поддържане на устойчиво ниво на енергия и защита на нашата планета от изменението на климата. Възобновяемите енергийни източници съставляват 26% от световната електроенергия днес, но според Международната енергийна агенция (IEA) делът й се очаква да достигне 30% до 2024 г.

Като потребител имате няколко възможности да окажете влияние върху подобряването на околната среда чрез избора на по-екологично енергийно решение. Ако сте собственик на жилище, може да инсталирате слънчеви панели във вашия дом и да намалите разходите за енергия, но и същевременно с това, спомагате за подобряване на вашия стандарт на живот с по-безопасен, по-екологичен избор на енергия.работа в България

Прочетете още: Как да изготвим успешен бизнес проект?

Ние препоръчваме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *