Влез в акаунта си

Блог

Полезно за теб
Геодезическо заснемане – какво представлява и кога е нужно

Геодезическо заснемане – какво представлява и кога е нужно

Геодезическо заснемане е тип професионална услуга, която можете да получите от лицензиран инженер геодезист. Геодезическо заснемане всъщност представлява подробен чертеж на повърхността на местност. Този тип професионална услуга се извършва, за да задоволи нужди на строителното проектиране, експлоатацията на строителни обекти или тяхната реконструкция, при нанасяне на изменения в кадастралната карта и за нанасяне на строителство в кадастъра, за определяне на размерите и обемите на изкопи, водни маси и насипи.

Освен това геодезическо заснемане се използва и за проектиране на пътища и други инфраструктурни проекти. Чертежът, който получавате от геодезическо заснемане съдържа важни данни като размери, наклони, релеф, налични сгради и едра растителност в случите с чертеж на местности.

Геодезическо заснемане ви е нужно в процеса на всяка предпроектна и проектна дейност свързана с местности и сгради. Този вид услуга предлага поглед върху действителната ситуация и по този начин намалява възможните рискове, а успоредно с това повишава качеството на проектантските услуги.

Геодезическо заснемане – кога е необходимо

 • При нанасяне на промени на имотни граници и други промени в кадастралния план
 • Отразяване на изменения в кадастралната карта
 • За издаване на различни удостоверения
 • За нанасяне на допълвания в кадастралната карта и поправка на грешки
 • За проектиране на подробен градоустройствен план
 • При вертикално планиране
 • При заснемане на локации на сондажи и нанасяне на данните в кадастралния план
 • За заснемане на сгради и всички прилежащи външни връзки

Геодезическо заснемане – какво представлява и кога е нужно

 • За заснемане на подземни елементи на съоръженията на транспорта, водоснабдяване и канализация, електро- и топлоснабдяване, газоснабдяване, електронни съобщения
 • За заснемане на фасади на сгради
 • За контролно заснемане при нужда от заверка на фундаменти

Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 54 от ЗКИР

Ако този закон не ви е познат, става въпрос за стария чл. 52 от ЗКИР. Геодезическото заснемане е снимка на сграда заедно с прилежащите й външни връзки, ако такива има. След това тези данни се нанасят в кадастралния план на съответното населено място. Няма как да получите разрешително за ползване на сграда или други типове строеж, ако сградата не е нанесена по чл. 54. За получаване на разрешение са нужни следните документи:

 • Нотариален акт за имота
 • Виза за проектиране на сградата
 • Разрешение за строеж
 • Архитектура на кота +0.00

Професионалистите в областта ще изготвят проект, който трябва да включва:

 • Геодезическа снимка на сградата, която е обект на проекта, заедно със съответните преводи
 • Изготвяне на координатен регистър на всички изходни работни и подробни точки
 • Скица в графичен и цифров вид
 • Входиране на проекта за нанасяне на сградата

Геодезическо заснемане за отразяване на имотни изменения в кадастъра Нанасянето на допълнителни кадастрални данни в кадастъра се налага при непълни данни и за поправяне на грешки. В такива случаи се налага геодезическо заснемане, което да отразява измененията в кадастралните карти. Такъв тип професионално заснемане се налага и когато има изменения на имотните граници, при делба на имот, при образуване на имот, при съединяване на имот и при други сходни случаи.

Когато се налага да се нанесат изменения в кадастралните карти, собственикът на имота трябва да се обърне към професионален геодезист, правоспособно лице за дейности по кадастъра. След подаването на заявление, проектът предстои да се разгледа от Служба по геодезия, картография и кадастър според местонахождението на имота.

Геодезическо заснемане за издаване на Удостоверение за търпимост

Съгласно чл. 16 от Закон за устройство на територията, строежите, които са изградени до 7 април 1987 г. и за които няма строителни книжа, но са били допустими според действащите подробни градосутройствени планове, правила и нормативи, такива строежи са търпими, което означава, че те не подлежат на премахване или забрана за ползване. За да бъде обявен вашия строеж за търпим е необходимо към целият комплект документация да се направи и геодезическото заснемане.

Геодезическо заснемане за заснемане на терен с цел проектиране

Прецизната геодезична снимка дава началото на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект. Геодезическото заснемане на терен може да бъде направено с цел проектиране, като в него ще се съдържат всички теренни и ситуационни подробности на дадения имот и около него. Релефът на терена се изобразява с хоризонтали през подходящото сечение и единични коти. Щом геодезическата снимка се подготви, върху нея следва да се изобразят и изчертаят границите, които са посочени в действащите кадастрални карти, регулационните планове и всички съществуващи сгради, огради, дворове и съоръжения, които се намират в близост до обекта.

Геодезическо заснемане е професионална услуга, която следва да бъде изпълнена от опитен професионалист. Такъв тип услуга се налага в различни ситуации и при различни проекти. Това заснемане е необходимо за контрол по време на строителство на сгради и съоръжения, за оформяне на изискваните от закона документи, протоколи и разрешителни, за достигане на конструктивни нива, за контролни заснемания на фундаменти и т.н.seo консултации


научете повече:

Големите плочки – предимства и недостатъци

Как да направим малкия апартамент да изглежда по-голям?

ПДЧ или МДФ за мебелите у дома?

Ние препоръчваме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *